+996 772 251 700

  Окутуучу курам

  Окутуучулар:

  Жылдыз КОЖОБЕКОВА 

  Сауле ДЖУМАБАЕВА

  Эрлан МОЛДОБАЕВ

  Эльвира НУРГАЛИЕВА

  Клара НИЯЗАЛИЕВА

  Надежда УСУБАЛИЕВА