Error: Contact form not found.

+996 772 251 700

Бишкектеги Француз альянсынын француз тили курстарына жазылуунун шарттары

1.1. Макулдашуунун предмети Студенттин француз тили курсунан өтүүсү болуп саналат.

2.1. Француз альянсы Келишим түзүлгөн жана төлөм жүргүзүлгөн учурдан тартып төмөнкүлөргө милдеттенет:

2.1.1. Кардаргага тандалган тарифке ылайык келген өлчөмдө француз тили курсун берүү.

2.1.2. Майрам күндөрү сабактар ​​тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча өткөрүлөт.

2.2. Кардар төмөнкүлөргө милдеттенет:

2.2.1. Бул Келишимдин талаптарын аткаруу.

2.2.2. «Бишкектеги Француз Альянсынын» эсебине тарифге ылайык француз тили боюнча берилген курстун акысын өз убагында төлөө.

3.1. Кардар ошондой эле окуу куралын электрондук вариантта алууга, же басмакананын тарифине ылайык жекече төлөмгө өз алдынча сатып алууга укуктуу.

4.1. Студентке берилген француз тили курсу үчүн төлөм сом менен жүргүзүлөт.

4.2. Төлөм Тариф боюнча «Бишкектеги Француз Альянсынын» эсебине жүргүзүлөт.

5.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы үчүн Француз Альянсы жана Кардар, Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамына ылайык жоопкерчилик тартат.

5.2. Эгерде тараптардын бири ушул Макулдашуунун кандайдыр бир жобосун аткарбаса, талаш-тартыштар өз ара макулдашуулардын негизинде чечилет. Эгерде талаш-тартыштарды жана пикир келишпестиктерди өз ара макулдашуулардын негизинде чечүү мүмкүн болбосо, анда алар Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамында белгиленген тартипте чечилүүгө тийиш.

5.3. Француз Альянсы Кардардын сабактарга катышпагандыгы үчүн юридикалык, материалдык жана башка жоопкерчиликти тартпайт.

Курстарга жазылуу:
+996 772 251 700 Азыр катталыңыз