+996 772 251 700

  DELF-DALF

  DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) жана DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) француз тили боюнча негизги экзамендери болуп саналат, аларды ийгиликтүү аяктагандан кийин Франциянын Билим берүү министрлиги тарабынан берилген эл аралык дипломдорго ээ болосуз. Бул экзамендердин ѳзгѳчүлүгү жарактуу кепилдигинде мѳѳнѳту жок. Бардыгы болуп 6 диплом ала аласыз, алардын ар бири тилди билүүнүн жалпы европалык шкаласы деңгээлинин бирине туура келет (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

  Экзамендердин баары деңгээлдерден өтүүнүн кереги жок, мисалы, DELF B2 экзаменине катталуу үчүн андан алгачкы деңгээлдин кепилдиги кереги жок.

  Ар бир деңгээлде тил билүүнүн 4 багыттан бааланат: оозеки сөздү түшүнүү, текстти түшүнүү, жазуу, оозеки сүйлөө.
  Экзамендердин баалары топтолуп максималдуу 100гө чейин жетет. Сынактан отүш  үчүн талап кылынган босого 50/100. Ар бир компетенттүүлүк үчүн минималдуу талап кылынган босого балл 5/25 болуп саналат.

  DELF-DALF экзаменинин шарттары

  1. Талапкер катталып, каттоо аяктаганга чейин Француз альянсынын эсебине акча төлөп, төлөмдүн квитанциясын жибериши керек.
  2. Каттоодон жана төлөмдөн кийин талапкер тастыктама алат.
  3. Экзаменге бир жума калганда Француз Альянсы экзамендин графигин жана дарегин жөнөтөт.
  4. Француз Альянсынын студенттерине жана мүчөлөрүнө деңгээлине жараша арзандатуу берилет.
  5. Француз Альянсы ооруп калгандыгы тууралуу күбөлүк бар болсо же талапкер экзаменге бир жума калганда эскертүү берсе, сынак акысын кайтарып берет.
  6. Талапкер экзаменге бир жума калганда сынактан баш тарткан учурда, акча кайтарылып берилбейт.
  7. Экзамендин жыйынтыктары болжол менен экзамен аяктагандан кийин 2 жумадан кийин белгилүү болот.
  8. 50 баллдан жогору алган ийгиликтүү талапкерлерге 2 жумадан кийин Ийгилик сертификаты берилет.
  9. Сертификат Франциядан 3-4 айда келет.
  Курстарга жазылуу:
  +996 772 251 700 Азыр катталыңыз