+996 772 251 700

  TEF (Test d’évaluation de français)

  TEF – француз тилин деңгээлин билүү тести Париж Соода-Өнөр жай палатасы (CCIP) тарабынан уюштурулат. Ошол тесттин, 0+ деңгээлинен (негизги билим) 6-деңгээлге (билимге) чейин, баалочу системасы жалпы европалык масштабдагы тилди билүү деңгээли (CECRL) жана Канаданын жергиликтүү деңгээлдери үлгүсү менен түзүлгөн.

  TEF сынагында милдеттүү 3  тапшырма бар:
      Жазылган текстти түшүнүү
      Оозеки сөздү түшүнүү
      Лексика жана грамматиканын түзүлүшү

  Ошондой эле 2 кошумча тапшырма:

      Текст жазуу
      Интервью (оозеки сөз)

  TEFAQ – TEF экзаменинин атайын бир түрү, Квебекке ылайыкталган француз тилин билүү тести, Квебектин Иммиграция жана маданий жамааттар министрлигинин өтүнүчү боюнча түзүлгөн.

  TEFAQ экзамени ажырагыс жана милдеттүү 2 тапшырмадан турат:
  Ооз эки сөздү түшүнүү
  Интервью (оозеки сөз)

  TEF Canada тести Канадага иммиграция үчүн француз тилин деңгээлин билүү үчүн сынак, ал 4 милдеттүү тапшырманы тапшырууну камсыз кылат: оозеки түшүнүү, жазуу турундө түшүнүү, текст жазуу жана интервью.
   
  TEFтин бардык түрлөрү үчүн экзамендин оозеки бөлүгү Француз Альянсында экзаменчи менен өткөрүлөт, ал эми жазуу бөлүктөрү компьютерде, ошондой эле Альянста алынат.
  Курстарга жазылуу:
  +996 772 251 700 Азыр катталыңыз